Loa kéo và điện máy - BABASHOP

Loa bluetooth có micro

Loa bluetooth karaoke KTS-949S

Giá : 600.000 đ
710.000 đ (-15%)

Loa kéo di động CarryKim CK-608

Giá : 1.950.000 đ
2.200.000 đ (-11%)

Loa Bluetooth Karaoke MS-107BT-A

Giá : 480.000 đ
640.000 đ (-25%)

Loa Bluetooth Karaoke MS-105BT-A

Giá : 500.000 đ
620.000 đ (-19%)

Loa Bluetooth Karaoke MS-321BT

Giá : 530.000 đ
630.000 đ (-16%)

Loa Bluetooth Karaoke MS-158BT-D

Giá : 530.000 đ
930.000 đ (-43%)

Loa Bluetooth Karaoke MS-275BT

Giá : 450.000 đ
520.000 đ (-13%)

LOA BLUETOOTH KARAOKE MS-276BT

Giá : 450.000 đ
520.000 đ (-13%)