Babashop.vn, 32/36/17A Ông Ích Khiêm, P. 14, Q. 11, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0904337994

JBZ

Loa kéo JBZ J7

Giá : 1.200.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ J8

Giá : 1.600.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ J9

Giá : 1.690.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo JBZ 1203

Giá : 1.900.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo karaoke JBZ 155

Giá : 6.000.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

Loa kéo JBZ 125

Giá : 5.000.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo JBZ 1219

Giá : 6.950.000 đ
8.900.000 đ (-22%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 2 loa bass 3 tấc

Loa kéo JBZ 0606

Giá : 3.300.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ 0607

Giá : 2.390.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ 1211

Giá : 2.600.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo JBZ 1202

Giá : 2.250.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo JBZ 1011

Giá : 2.200.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa Kéo JBZ 1015

Giá : 4.800.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa Kéo JBZ 1215

Giá : 5.600.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

Loa Kéo Mini JBZ 0802

Giá : 1.550.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa Kéo JBZ 1218

Giá : 4.500.000 đ
5.100.000 đ (-12%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa Kéo JBZ 0818

Giá : 3.800.000 đ
4.500.000 đ (-16%)
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ 1006

Giá : 2.700.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo JBZ 0806

Giá : 2.450.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo xách tay

Loa kéo di động JBZ 1009

Giá : 2.890.000 đ
3.150.000 đ (-8%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc