Loa kéo và điện máy - babashop

KODA

Loa kéo di động Koda KD-1208

Giá : 2.650.000 đ
3.200.000 đ (-17%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo di động Koda KD-1550

Giá : 3.650.000 đ
4.100.000 đ (-11%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

Loa kéo di động Koda KD-1250

Giá : 3.400.000 đ
3.700.000 đ (-8%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo di động Koda KD-1203

Giá : 2.550.000 đ
3.200.000 đ (-20%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa kéo di động Koda KD-1200

Giá : 2.750.000 đ
3.500.000 đ (-21%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc