Loa kéo và điện máy - babashop

MBA

Loa kéo di động MBA 212

Giá : 3.200.000 đ
4.000.000 đ (-20%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 2 loa bass 3 tấc

Loa kéo di động MBA SA-6206

Giá : 3.500.000 đ
3.800.000 đ (-8%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 2 loa bass 2,5 tấc

Loa kéo di động MBA SA-6207

Giá : 3.900.000 đ
4.290.000 đ (-9%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 2 loa bass 3 tấc

Loa Kéo Di Động MBA SA-8203

Giá : 4.200.000 đ
4.600.000 đ (-9%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa Kéo Karaoke MBA SA-6105

Giá : 4.600.000 đ
5.100.000 đ (-10%)
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

la kéo di động mba sa-6907

Giá : 9.950.000 đ
10.300.000 đ (-3%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 2 loa bass 4 tấc

Loa kéo di động mba dsp 19 plus - karaoke nhẹ hay

Giá : 7.090.000 đ
7.190.000 đ (-1%)
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

Loa kéo MBA FR-12

Giá : 1.800.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo bass 3 tấc

Loa vali kéo mba dsp 18 Plus

Giá : 7.380.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc

Loa kéo di độngmbs dsp 17a

Giá : 5.600.000 đ
Dòng sản phẩm: loa kéo 4 tấc